HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Nobel (10 fonts)

[Việt hóa] SVN-Nobel (10 fonts)

Nobel offers personal variations on strict Bauhaus geometry. In 1929, only two years after the Futura release, Sjoerd Hendrik de Roos at Amsterdam Typefoundry explored alternative character sets to enliven basic geometric forms and produced a best-selling typeface in Nobel. Font Bureau’s Nobel series was designed by Tobias Frere-Jones, who fondly views Nobel as “Futura cooked in dirty pots and pans.” The Extra Lights were added by Cyrus Highsmith and Dyana Weissman; FB 1993–2003.
Nhà thiết kế: The Font Bureau, Inc.
Nhà phát hành: The Font Bureau, Inc.     
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Typenetwork 
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.Bài viết liên quan