HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Chalkboard The Best

[Việt hóa] SVN-Chalkboard The Best

Chalkboard typeface is a hand-drawn font. It comes with upper and lowercase characters, punctuation glyphs, numerals, stylistic alternates for several letters. Archive including all slides from presentation in vector eps.10 (burger, school supplies… etc)

Nhà thiết kế:  ikopylov
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả nếu sử dụng cho mục đích thương mại.

Tải về:
Link

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan