HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Rollgates Luxury

[Việt hóa] SVN-Rollgates Luxury

Rollgates Luxury is a gorgeous sans-serif typeface that is both classically elegant and modern. Create beautiful wedding invitations, use it as an elegant solution for your next magazine layout, power point or choose Rollgates Luxury for any graphics that require a sleek look with a vintage flair.

Create something beautiful today with Rollgates Luxury.

Nhà thiết kế: Cotbada Studio
Nhà phát hành: Cotbada Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

 

Bài viết liên quan