HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Doko (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Doko (4 fonts)

Doko is a type family for magazines inspired by cartoons, illustration and hand-lettering. The design balances on the thin line between the expressiveness of display typefaces and the perfect functionality of text faces, but performs equally well on both sides of the border. Doko was Ondrej Jób’s final project at Type and Media masters program at KABK The Hague.

Nhà phát hành: Ondrej Jób/Urtd
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên urtd.net
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Bài viết liên quan