HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Rosalinda

[Việt hóa] SVN-Rosalinda

Rosalinda is a new handwritten typeface designed with wedding invitations in mind but can be used for various purposes like t-shirt design, logos, quotes design etc. The font contains 900+ characters and is best used in an Opentype-aware application such as Adobe Illustrator, Adobe InDesign, MS Word, Adobe Photoshop etc.


Nhà thiết kế: Elena Genova
Nhà phát hành: My Creative Land
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign hoặc Photoshop CC 2015 v.16.0 trở lên.

Tải về:

 – Box

Bài viết liên quan