HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Seiston

[Việt hóa] SVN-Seiston

Seiston is the New Modern Typeface. This other Serif collection is perfect for your next branding project, great for your business. Gallient has smooth edges, so this font gives this style an authentically handcrafted feel.

Nhà thiết kế: Muhajir Muhajir
Nhà phát hành: Skinny Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts 
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan