HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Qalisha (2 fonts)

[Việt hóa] SVN-Qalisha (2 fonts)

Proudly present Qalisha Signature Font Duo Typeface, created by Storytype, A serif modern and classic typeface and Signature that has own unique style & modern look. This typeface is perfect for an elegant & luxury logo, book or movie title design, fashion brand, magazine, clothes, lettering, quotes, and so much more.

Nhà thiết kế: Heru Utama Putra
Nhà phát hành: Storytype Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan