HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Super Display (10 fonts)

[Việt hóa] SVN-Super Display (10 fonts)

GT Super is the result of an extensive investigation into display serif typefaces from the 1970s and 80s. It focuses on the expressive and idiosyncratic nature of calligraphic motions, compelled into stable, typographic shapes.

Nhà thiết kế: Noël Leu (Grilli Type) with help from Mirco Schiavone & Reto Moser
Nhà phát hành: Grilltype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Grilltype
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

 

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

 

Bài viết liên quan