HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Ultra (33 fonts) + Variable

[Việt hóa] SVN-Ultra (33 fonts) + Variable

GT Ultra dances between the worlds of sans and serifs, fusing calligraphy and construction. The versatile typographic system combines the centuries-old context of serif type with the dynamism of modern sans; challenging its own definition and questioning contemporary typographic expectation.

Nhà thiết kế: Noël Leu, with additional help from Huw Williams and Grilli Type
Nhà phát hành: Grilli Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Grilli Type
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT 

 

Bài viết liên quan