HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Wellfont

[Việt hóa] SVN-Wellfont

The Wellfont is a fresh handwritten font brush, elegant and vintage feel character set. The Wellfont font includes a full set capital and lowercase letters, as well as multi-lingual support, currency figures, numerals, & punctuation.

Nhà thiết kế: khurasan
Nhà phát hành: Fontbundles
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Fonts đang được bán trên Fontbundles
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền ủng hộ tác giả nếu sử dụng mục đích thương mại.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan