HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Mothica

[Việt hóa] SVN-Mothica

Mothica Bold is a beautiful Script, It suitable for wedding invitation, greeting cards, T-Shirt, Logo or any design that you create.comes with a complete set of standard characters, Alternates, Punctuation & international glyphs

Nhà thiết kế: Olexstudio
Nhà phát hành: Olexstudio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan