HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Amasis (10 fonts)

[Việt hóa] SVN-Amasis (10 fonts)

The Amasis™ font family is a slab serif design, rendered with a humanist influence by the noted British graphic artist and type designer Ron Carpenter. It’s almost industrial look retains a delicate elegance: a combination that is quite difficult to accomplish.

Nhà thiết kế: Ron Carpenter
Nhà phát hành: Monotype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng từ Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan