HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Jannon T Moderne (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Jannon T Moderne (4 fonts)

Nhà thiết kế: Storm Type Foundry
Nhà phát hành: Storm Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Stormtype.com
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Xem thêm:
SVN-Jannon Ant (4 fonts)


Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan