HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Delabasto Typeface

[Việt hóa] SVN-Delabasto Typeface

Font info:

Delabasto is contemporary brush font, with the look of a stylish face. were painted on paper and carefully made into a font. can be used for stationery, fashion, books, clothing, magazines, cover artwork and marketing. Features 299+ glyphs with alternate characters, ligatures and multiple language support.
Nhà thiết kế: Seniors Studio
Nhà phát hành: Seniors Studio
Năm: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Box

Bài viết liên quan