HomeTổng hợpOthersSVN-Hand Gothic (2 fonts)

SVN-Hand Gothic (2 fonts)

Hand Gothic is a condensed typeface with a hand-lettering feeling, available in two weights.
The fonts, provided in OpenType format, include support for most European languages and some OpenType extras : ligatures, alternate, case-sensitive forms and a handful of arrows 
and icons.
Nhà thiết kế: Joël Carrouché
Nhà phát hành: JCFonts
Việt hóa: STYLno.1 Fonts
Kiểu: Regular & Bold

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan