HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Frank (10 fonts)

[Việt hóa] SVN-Frank (10 fonts)

Proudly presenting this typeface inspired by the classics DIN, Eurostile and a dash of Futura. Perfect for prints, t-shirts, posters and such…

Nhà thiết kế: Great Scott!
Nhà phát hành: Great Scott!
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Creative Market
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan