HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Pump (5 fonts)

[Việt hóa] SVN-Pump (5 fonts)

Some typefaces are mysterious, like this one—its origins are an enigma wrapped within a riddle, indeed. While its letterforms may be shrouded in secrecy, this design is sure to make a fine addition to your typographic arsenal, so we recommend you go try it out.

Nhà thiết kế: Philip Kelly
Nhà phát hành: ITC
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan