HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Outer Sans (12 fonts)

[Việt hóa] SVN-Outer Sans (12 fonts)

MADE Outer Sans is a modern type family of 24 typefaces. The Outer Sans type family will perfect for many project: fashion, invitations, music cover, game poster, cinema, book, magazines, logo, branding, photography, wedding invitations, quotes, blog header, poster, advertisements, t-shirt, etc.

Nhà thiết kế: MadeType
Nhà phát hành: MadeType
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Creative Market
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

*Bộ font gốc gồm 24 styles trong đó có 12 styles là kiểu thay thế đối với chữ in hoa của các ký tự: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, P, Q, R, U, Y. Bản Việt hóa mình gộp lại thành 12 styles, hỗ trợ ký tự thay thế tiếng Việt.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan