HomeTổng hợpSans-serif[Việt hoá] SVN-Criteria CF (18 fonts)

[Việt hoá] SVN-Criteria CF (18 fonts)

Criteria CF is a geometric sans, efficiently built from lines and circles. Its strong, thoughtful construction allows for cleanly-stacked lowercase text and stunning headlines and logotypes.

Criteria CF pairs nicely with any serif. Typefaces designed for body copy, such as Artifex CF and Addington CF, are a great match. It also looks great with bold display serifs like Wayfinder CF, or a humanist sans, like Artifex Hand CF.

Nhà thiết kế: Connary Fagen
Nhà phát hành: Connary Fagen
Việt hoá: STYLEno.1 Fonts

Bản gốc hiện đã hỗ trợ tiếng Việt, bạn có thể tại Myfonts
Đây là bản Việt hoá của mình sẽ có một số khác biệt, cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

 

 

Bài viết liên quan