HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Balgin (12 fonts)

[Việt hóa] SVN-Balgin (12 fonts)

Balgin brings back the nostalgic era of 90’s. The 90’s were a magical time – a time of the Docs, Game Boys, and Cartoon. As everything that was once old is new again, the 90’s are making a come back.

Nhà thiết kế: Cahya Sofyan
Nhà phát hành: Studio Sun
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí

 

 

 

Bài viết liên quan