HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Tingler Script

[Việt hóa] SVN-Tingler Script

Font info:

Tingler Script is a connecting handwritten script typeface. The Tingler  was built with crafters in mind: there are no closed counters in either typeface, which means it can be easily used for stencils and electronic cutters like the Cricut and Silhouette lines…
Nhà thiết kế: Missy Meyer
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Script
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Box

Bài viết liên quan