HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Briko Bold

[Việt hóa] SVN-Briko Bold

Briko is a legible hand-crafted type family that comes in two weights. Its little bit bumpy outline and soft edges give it friendly feelings.
There are two versions of Briko Family; Briko and Briko Rough(textured).
Perfect for a header for an article, posters or for anything needing a legible and neat hand-written type family.

Nhà thiết kế: Paul Chen
Nhà phát hành: Nine Font
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Trọn bộ 12 fonts đang được bán tại Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box


Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan