HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Briko Bold

[Việt hóa] SVN-Briko Bold

Briko is a legible hand-crafted type family that comes in two weights. Its little bit bumpy outline and soft edges give it friendly feelings. There are two versions of Briko Family; Briko and Briko Rough(textured). Perfect for a header for an article, posters or for anything needing a legible and neat hand-written type family.

Nhà thiết kế: Paul Chen
Nhà phát hành: Nine Font
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Trọn bộ 12 fonts đang được bán tại Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 


Bài viết liên quan