HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Clouds Caprice

[Việt hóa] SVN-Clouds Caprice

Clouds Caprice – typeface for your funny progects! Hand drawn script! This handwritten font is perfect for cards, prints, logos, wedding invitations, arrange illustration and decoration. It has upper and lower case letters, numbers, special characters, accents, alternates and ligatures.

Nhà thiết kế: Qilli
Nhà phát hành: Qilli
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 


Bài viết liên quan