HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Truffaux Pro

[Việt hóa] SVN-Truffaux Pro

Nhà thiết kế: Jani Paavola
Nhà phát hành: Cloud9 Type Dept
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan