HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Georgia Script

[Việt hóa] SVN-Georgia Script

Georgia Script is modern feminine font, every single letters have been carefully crafted to make your text looks beautiful. With modern script style this font will perfect for many different project ex: photography, watermark, quotes, blog header, poster, wedding, branding, logo, fashion, apparel, letter, invitation, stationery, etc…

Nhà thiết kế: vuuuds diekave
Nhà phát hành: vuuuds diekave
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

 

 

 

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan