HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Inspiration

[Việt hóa] SVN-Inspiration

Unique handmade calligraphic Inspiration Hand Drawn Font is modern display font with alternative flourish lowercases and alternative uppercases. Inspiration Hand Drawn Font is beautiful instrument for designers, blogers and everybody who loves handwritting calligraphy, for fans of puzzles and flowery flourish whorls and other people, who loves beauty and elegance. Help to you realize your dreams and design 😉
Inspiration Hand Drawn Font is mapped to regular keyboard keys, so you don’t need any additional programs to use them. Just install font, type and go! To use alternative symbols you need to have Photoshop, Illustrator or InDesign CC version or higher, and other program which support alternatives.
 
Nhà thiết kế: Galyna Tymonko
Nhà phát hành: Yellowimages
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
 
Font đang được bán trên Yellowimages
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

 

Các ký tự thay thế cũng được Việt hóa toàn bộ, bạn cần Ps, Ai,… để kích hoạt.

Tải về: 
– Link 1
– Link 2
 

Bài viết liên quan