HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Tango (+ vector)

[Việt hóa] SVN-Tango (+ vector)

Tango is modern fun font, every single letters have been carefully crafted to make your text looks beautiful. With modern fun style this font will perfect for many different project ex: quotes, blog header, poster, wedding, branding, logo, fashion, apparel, letter, invitation, stationery, etc.

Nhà thiết kế: vuuuds
Nhà phát hành: vuuuds
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font và giấy phép sử dụng tại Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan