HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Be Cool (+Swashes)

[Việt hóa] SVN-Be Cool (+Swashes)

Be Cool bản gốc bao gồm 2 fonts riêng biệt là Be Cool và Be Cool Alt. Phiên bản Việt hóa được mình tối ưu gộp lại thành 1 font duy nhất và hỗ trợ chuyển đổi ký tự thay thế chỉ với 1 nút bấm trên Photoshop,…

Nhà thiết kế: Ana Parracho
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền ủng hộ tác giả nếu sử dụng mục đích thương mại.Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan