HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Palmaton

[Việt hóa] SVN-Palmaton

Palmaton – Handwritten Font  is a new modern & stylish handwritten font. I’ts Perfect for logo,branding, invitation, tittle, wedding designs, social media posts, advertisements, product packaging, product designs, label, photography, watermark, special event,magazine,web design, etc.
Nhà thiết kế: fikryal
Nhà phát hành: fikryal
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên FontBundles.net
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan