HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Aspekta (20 fonts) + Variable

[Việt hóa] SVN-Aspekta (20 fonts) + Variable

A modern sans-serif collection inspired by a clean, simple and neutral style. The family provides a wide range of weights and stylistic alternatives that can be mixed to create strong branding.

Nhà thiết kế: Ivo Dolenc
Nhà phát hành: Ivo Dolenc
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Bản gốc miễn phí cho mọi mục đích sử dụng, xem thêm
Bản Việt hóa cung cấp cho mọi mục đích sử dụng dưới hình thức trả phí.

 

 

 

 

Bài viết liên quan