HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Break Brush

[Việt hóa] SVN-Break Brush

Break brush a Wild brush Font, Inspiring from brush lettering style typography. This font is perfect for a design that makes it more attractive and playful. made with a very good level of aesthetics making this font suitable for book cover, poster, packging, merchandise, logotype and much more.

Nhà thiết kế: Bangkit Tri Setiadi
Nhà phát hành: Blankids
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

Bài viết liên quan