HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Adeline

[Việt hóa] SVN-Adeline

Font info:

This handwritten font is perfect for cards, prints, logos, wedding invitations, arrange illustration and decoration. It is beautiful lettering. I made this font for your artwork! It has upper and lower case letters, numbers, special characters, accents, alternates and ligatures.
Nhà phát hành: Qilli
Năm: 2016
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!


Tải về: 
Google Drive
Box

STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan