HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Albra Grotesk (12 fonts)

[Việt hóa] SVN-Albra Grotesk (12 fonts)

Albra Grotesk is an extension of our successful Albra Collection. A warm and friendly Sans Serif typeface conserving the original quirkiness of the collection. With over 500 Glyphs and a wide range of weights its a timeless workhorse for many possible application from branding to editorial.

Nhà thiết kế: Yang Lu
Nhà phát hành: BUMBUMTYPE
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ Creative Market
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

 

 

Bài viết liên quan