HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-American Typewriter (9 fonts)

[Việt hóa] SVN-American Typewriter (9 fonts)

ITC American Typewriter was designed by Joel Kaden and Tony Stan. It is an ode to the invention that shaped reading habits and the idea of legibility, the typewriter. A compromise between the rigidity of its ancestor and the expectations of the digital age, ITC American Typewriter retains the typical typewriter alphabet forms, lending the font a hint of nostalgia.

Nhà thiết kế: Tony Stan, Joel Kaden
Nhà phát hành: ITC
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan