HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Anastasia

[Việt hóa] SVN-Anastasia

Anastasia font is a combine modern and vintage script font Anastasia font is very suitable for a logo design,food brand logo, wedding card logo, clothing brand logo and much more…

Nhà thiết kế: Harder Type Foundry
Nhà phát hành: Harder Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng


Bài viết liên quan