HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Artful Beauty

[Việt hóa] SVN-Artful Beauty

Font info:

Artful Beauty is a smooth, crisp and clear brush font that can be used for anything! It’s easily read by all and has that casual, handwriting feel which oozes elegance. It’s great for any project which requires the popular, sought after, hand painted touch. Artful Beauty is based on one of the fonts in my Designer’s Kit called Regular Rolf and is thicker, has the paintbrush effect and a more calligraphic design.
Nhà thiết kế: Joanne Hewitt
Nhà phát hành: Creative Market
Năm phát hành: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market với giá $15
Phiên bản Việt hóa chỉ cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
STYLEno.1 Fonts khuyên bạn nên mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Bài viết liên quan