HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Authoritative

[Việt hóa] SVN-Authoritative

Introducing Authoritative, an natural handwritting script font, made with natural hand strokes which will be suitable for you to use for branding, quotes, logos, stationery, crafting and many more.

Nhà thiết kế: Agam Rahmadan
Nhà phát hành: Viswell
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng thương mại từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

Bài viết liên quan