HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Bonjour

[Việt hóa] SVN-Bonjour

Say hello to BONJOUR! A bold and beautiful brush-lettered font with oodles of extras!
Bonjour comes with alternate upper and lowercase characters, and supports international languages.
Perfect for: using in ink or watercolour based designs or on its own as bold hand-brushed lettering…


Nhà thiết kế: Nicky Laatz
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa chỉ cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
 – Google Drive
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan