HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Brandon Text (12 fonts)

[Việt hóa] SVN-Brandon Text (12 fonts)

Brandon Text is the companion of the famous Brandon Grotesque type family. It has a higher x-height than the Grotesque version and is optimized for long texts, small sizes and screens. This sans serif type family of six weights plus matching italics was designed by Hannes von Döhren in 2012.
Nhà thiết kế: Hannes von Döhren
Nhà phát hành: HvD Fonts
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng.


Bài viết liên quan