HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Diamonda

[Việt hóa] SVN-Diamonda

Introducing of our new product the name is Diamonda Modern Handwritting Font. Diamonda inspired by signature style this font is a fun theme very good for display, tshirt design, craft, quote sign, logotype and etc

Nhà thiết kế: Bangkit Tri setiadi
Nhà phát hành: Blankids Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

Bài viết liên quan