HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Drainwood

[Việt hóa] SVN-Drainwood

Drainwood is a beautiful, cursive and brushed script font. Whether you’re using it for crafting, digital designing, presentations or greeting cards making, it’s perfect!

Nhà thiết kế: Muhammad Sirojuddin
Nhà phát hành: Fontherapy
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Creativefabrica
Bản Việt hóa miễn phí  cho mục đích sử dụng cá nhân.

 


 

Bài viết liên quan