HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Greatlove

[Việt hóa] SVN-Greatlove

Greatlove is a brush script written in natural brushes. Written in quick motion using a rather dry brush pen, looks beautiful and is perfect for designs like, magazines, logos, product packaging, quotes, posters, merchandise, social media greeting cards and more.

Nhà thiết kế: Alam Syahril
Nhà phát hành: Realtype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ Myfonts
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 


 

Bài viết liên quan