HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Last Paradise

[Việt hóa] SVN-Last Paradise

Font info:

Last Paradise comes with upper and lowercase characters, punctuation, numerals, and supports international languages. Also try the characters { } [ ] for some bonus swashes to pop-out your text!
Nhà thiết kế: Set Sail Studios
Nhà phát hành: Set Sail Studios
Năm phát hành: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market với giá $16
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
STYLEno.1 Fonts khuyên bạn nên mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Dùng [ ] { } để chèn các ký tự swash
Tải về:
 – Goole Drive
 – Box

Bài viết liên quan