HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Lemon Tuesday

[Việt hóa] SVN-Lemon Tuesday

Font info:
Lemon Tuesday Handwritten Font is a handmade experiment font made with ink and parallel pen. perfect for branding projects, inspirational quotes, t-shirt graphics, typography art, apparel, labels, badges, Logo design, labels, headers, or simply as a stylish text overlay to any background image.

Nhà thiết kế: Daria Kwon & Jovanny Lemonad
Nhà phát hành: TypeType
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan