HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Matiere (12 fonts) + Variable

[Việt hóa] SVN-Matiere (12 fonts) + Variable

Matiere is the outcome of our spacious exploration of high-contrast serif display typefaces. An attempt to fuse the characteristic of calligraphic motions with contemporary precision.

Nhà thiết kế: Jan Weidemüller
Nhà phát hành: Ultra Kuhl
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Ultra Kuhl
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

 

 

Bài viết liên quan