HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Miller Banner (10 fonts)

[Việt hóa] SVN-Miller Banner (10 fonts)

Miller Banner takes Matthew Carter’s popular Miller series to new heights: 100 points and up, beyond any examples among the Scotch Roman’s historic antecedents.

Optimized for very large settings, hairlines have been sharpened and the contrast sweetened, lending grace and crisp elegance to banner headlines and titles. Richard Lipton prepared these styles, adding a seductive new Black weight for Glamour magazine.
Among other uses, Miller Banner is recommended for Newspaper and Magazine use.Nhà thiết kế: Matthew Carter & Richard Lipton
Nhà phát hành: Font Bureau
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa dành cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan