HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Slabrush

[Việt hóa] SVN-Slabrush

We don’t consider a general slab typeface “unique”. Nor do we consider a common brush script.
However, you know a typical brush cannot generate a slab typeface. At least not in traditional ways.
This is how uniqueness came in…

Nhà thiết kế: Qichu
Nhà phát hành: Qichu
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.Tải về: 
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan