HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Tungsten (8 fonts)

[Việt hóa] SVN-Tungsten (8 fonts)

That rarest of species, Tungsten is a compact and sporty sans serif that’s disarming instead of pushy — not just loud, but persuasive […]

Nhà thiết kế: Hoefler & Frere-Jones
Nhà phát hành: Typography.com
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Typography.com
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan