HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Weekdays Santtuy

[Việt hóa] SVN-Weekdays Santtuy

Weekdays Santtuy is a great font for your any project! This font made with awesome and classy taste, comes with natural touch, so much ligatures & alternates. We keep this font looks classy, readable, elegant, stylish, catchy and absolutly easy to use.

Weekdays Santtuy is the great choice for watermark on branding, design, wedding, photography, signature, logo design, album cover, business card, quotes, and many other design project.

Nhà thiết kế: Alde Saputro
Nhà phát hành: Aldedesign
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ elements.envato
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 


 

Bài viết liên quan