HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Wendi Typeface

[Việt hóa] SVN-Wendi Typeface

Wendi is a beautiful hand painted script that comes with a set of extras. Highly Suitable for a variety of media design , fashion and posters…


Nhà thiết kế: Olexs
Nhà phát hành: Olexs
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 

Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. 

Font có hỗ trợ một số ký tự bắt đầu và kết thúc, bạn cần Illustrator, Indesign, Corel,… để được hỗ trợ.

Tải về:
 – Box

Bài viết liên quan